cenik

o cenah
intra
panorama
expert - dentok
prio - prian
intra - plače
04.03.2011

cene

so v EUR, ne vsebujejo DDV in so orientacijske.

cena programov

vsebuje časovno neomejeno uporabo programskega paketa na enem računalniku (za poljubno število podjetij), priročnik in vzdrževanje za dobo šestih mesecev.

cena razširitev in vzdrževanja

delovne postaje:

30% cene glede na skupno ceno uporabljenih modulov

vzdrževanje:

20% cene na leto glede na skupno ceno uporabljenih modulov in število delovnih postaj

cena dela (v EUR)

opravljeno delo s sklenjenim vzdrževanjem brez sklenjenega vzdrževanja
pomoč po telefonu (začetih 10 minut) 10 15
svetovanje (ura) 75

100

uvajanje in pomoč uporabnikom (ura) 50

80

režijski stroški za pot (ura) 30 40

program

vsebuje

EUR

EXPERT

vodstveni podatki, kazalci poslovanja, ‘kaj-če‘ analiza, vnos planov, primerjalna analiza po obdobjih, indeksi rasti, strukturni indeksi, prevzem podatkov iz katere koli glavne knjige

3300

DENTOK

analiza plačilnega obnašanja kupcev, dinamična analiza denarnega toka z projekcijo sredstev na bodoče datume fiksnih odlivov ter prevzem podatkov iz katere koli glavne knjige oz. saldakontov

1250

 

 

program

vsebuje

EUR

PRIO

izračun obresti z vsemi dosedaj znanimi načini izračuna, baza obrestnih mer od leta 1987 naprej (faktorji se ne upoštevajo)

500

PRIAN

amortizacijski načrt z nastavljivimi parametri načina izračuna: enake razdolžnine ali anuitete, različni načini in časi odplačila (faktorji se ne upoštevajo)

330

 

INTRA z moduli

vsebuje

EUR

glavna knjiga,

saldakonti,

stroškovno,

devizno

enkratni vnos, vsklajene analitike, sprotno zapiranje, fakturne knjige z DDV, saldacija, zamudne  obresti, izpis opominov, delitve skupnih stroškov, terjatve, prenos plačil preko elektronske banke, saldakonti projektov, uvoz podatkov iz drugih aplikacij

2000

osnovna

sredstva

obračun amortizacije in okrepitev/oslabitev po stroškovnih mestih, vodenje po nahajališčih, avtomatski prenos v glavno knjigo z doknjiževanjem

830

fakturiranje

za vse vrste računov, ki ne zahtevajo vodenja zalog, avtomatska povezava z glavno knjigo in saldakonti

830

prefakturirane

storitve

za upravljalce stavb z delilniki z možnostjo delitve tudi za dele hiš, zbiranja sredstev, obračun obresti, neposredna povezava z glavno knjigo.

1800

materialno

vodenje skladišč po metodi FIFO. Prevzem, izdaja, inventura, prevzem iz proizvodnje, storno izdaje in prevzema, odpis, prenos med skladišči. Priprava računov na podlagi izdajnice. Priprava temeljnice za knjiženje v glavno knjigo.

1500

 

Vsaka dodatna delovna postaja: 1/3 cene seštevka uporabljenih modulov

INTRA z moduli

vsebuje

EUR

kadrovska

kadrovska evidenca z vodenjem zgodovine vseh podatkov, pravilniki, delovna mesta, izobraževanje, mesečno spremljanje ur in odsotnosti

830

plače

lahko več obračunov na mesec, prenos podatkov na banko, statistična poročila, elektronski prenos plačil na banko, skupni šifranti, knjiženje v glavno knjigo

1250

na vsakih 100 zaposlenih od 100 naprej dodatek 410 EUR

 

navedena modula zaenkrat še niso na razpolago

program

vsebuje

EUR

PANORAMA

vodenje raznih evidenc na osnovi asociacij: osebni arhivi, spremljanje sej organov in zadolžitev posameznikov, arhivi dogodkov podjetja, arhivi umetniških ustanov

za lokalno uporabo

za arhitekturo strežnik/odjemalec (C/S) z do 10 sočasnimi uporabniki

za vsakih 10 nadaljnjih sočasnih uporabnikov

 

 

 

 

1000

3500

1000

 

Cena vsebuje program Panorama z nekaj pripravljenimi podatkovnimi modeli.

 

Cena izvedbe projektov za podjetje, ki potrebuje svoj podatkovni model, se dogovori posebej.

 

Uporaba na serverju pomeni:

  • večjo hitrost izvajanja: veliko manj prenešenih podatkov in manjša občutljivost na zasedenost mreže
  • večjo zanesljivost delovanja: ni posledic, če se eden od računalnikov nasilno ustavi